# Type Reference Date Reference Number Title Content Action
1 SEC Orders 18-07-2024 B2/90/2024-SEC കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളില്‍ 2024 ജൂലൈ 30 ന് നടത്തുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്- സമ്മതിദായകരുടെ ഇടതു കയ്യിലെ നടുവിരലില്‍ മഷി പുരട്ടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്, കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളില്‍ 2024 ജൂലൈ 30 ന് നടത്തുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്- സമ്മതിദായകരുടെ ഇടതു കയ്യിലെ നടുവിരലില്‍ മഷി പുരട്ടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്, Download View
2 SEC Orders 09-07-2024 O.P.NO. 27 of 2022 O.P.NO. 27 of 2022-K K Valsa Raj Vs V G Gireesh Kumar O.P.NO. 27 of 2022-K K Valsa Raj Vs V G Gireesh Kumar Download View
3 SEC Orders 12-07-2024 O.P.NO. 22 OF 2022 Shiju P Kuruvila Vs Soumya Vijayan Shiju P Kuruvila Vs Soumya Vijayan Download View
4 PRESSRELEASE 12-07-2024 SEC .22/2024 ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി. ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി. Download View
5 PRESSRELEASE 12-07-2024 SEC -21/2024 കൂറുമാറ്റം : ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ അയോഗ്യയാക്കി കൂറുമാറ്റം : ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ അയോഗ്യയാക്കി Download View
6 Notifications 10-07-2024 B2/90/2024-SEC Kerala State Election Commission- Bye Election(11) -Appoinment of Polling Officials-instructions- reg. Kerala State Election Commission- Bye Election(11) -Appoinment of Polling Officials-instructions- reg, Download View
7 Notifications 02-07-2024 B2/90/2024-SEC കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍-സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന്ജില്ലകളില്‍ -പഞ്ചായത്ത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളിനും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 ജൂലൈ 30 ന് . കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍-സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന്ജില്ലകളില്‍ -പഞ്ചായത്ത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകളിനും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 ജൂലൈ 30 ന് Download View
8 PRESSRELEASE 04-07-2024 SEC.20/2024 സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍-തദ്ദേശ വോട്ടർ പട്ടികയില്‍ 2.66 കോടി വോട്ടർമാർ. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍-തദ്ദേശ വോട്ടർ പട്ടികയില്‍ 2.66 കോടി വോട്ടർമാർ. Download View
9 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2139 Kerala State Election Commission- Bye Election(11) Notification(Municipality). Kerala State Election Commission- Bye Election(11) Notification(Municipality) Download View
10 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2138 കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. Download View
11 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2137 കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ -സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. Download View
12 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2136 Kerala State Election Commission- Bye Election(11) Notification(Panchayat). Kerala State Election Commission- Bye Election(11) Notification(Panchayat). Download View
13 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2135 കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. Download View
14 Notifications 04-07-2024 EOG.No.2134 കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. കേരള സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ - പഞ്ചായത്ത് നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം. Download View
15 SEC Orders 03-07-2024 O.P.No.06 of 2021,07 of 2021,08 of 2021 and 09 of 2021 O.P.No.06 of 2021,07 of 2021,08 of 2021 and 09 of 2021--Adv.Joseph Mutholi Vs Jiji Thomas Thacharkudiyil. O.P.No.06 of 2021,07 of 2021,08 of 2021 and 09 of 2021-Adv.Joseph Mutholi Vs Jiji Thomas Thacharkudiyil. Download View
16 SEC Orders 02-07-2024 O.P.No.27 OF 2021 O.P.No.27 OF 2021-Milsy Shaji Vs Nizar Muhammed O.P.No.27 OF 2021-Milsy Shaji Vs Nizar Muhammed Download View
17 SEC Orders 02-07-2024 O.P.No.30 OF 2022 O.P.No.30 OF 2022- Sunil Kumar Vs Muhammad Basheer N O.P.No.30 OF 2022- Sunil Kumar Vs Muhammad Basheer N Download View
18 SEC Orders 02-07-2024 O.P.No.35 OF 2021 O.P.No.35 OF 2021- Milsy Shaji Vs Nizar Muhammed O.P.No.35 OF 2021- Milsy Shaji Vs Nizar Muhammed Download View
19 PRESSRELEASE 03-07-2024 SEC.19/2024 കൂറുമാറ്റം : ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കി. കൂറുമാറ്റം : ആറ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കി. Download View
20 PRESSRELEASE 10-07-2024 SEC.18/2024 49 തദ്ദേശ വാർഡുകളില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 30 ന്,വിഞ്ജാപനം വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടുവിക്കും. 49 തദ്ദേശ വാർഡുകളില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 30 ന്,വിഞ്ജാപനം വ്യാഴാഴ്ച പുറപ്പെടുവിക്കും. Download View
Showing page 1/18 of 349 results
Go