Ward List of Thavinhal

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G12006001 THAZHE PERIYA 738 754 0
2 G12006002 PERIYA 672 664 0
3 G12006003 VALLITHODE 484 470 0
4 G12006004 VARAYAL 845 808 0
5 G12006005 THAVINJAL 44 645 715 0
6 G12006006 KAITHAKOLLY 691 720 0
7 G12006007 PUTHIYIDAM 699 777 0
8 G12006008 THALAPUZHA 697 750 0
9 G12006009 IDDIKARA 806 826 0
10 G12006010 AMBALAKOLLY 740 795 0
11 G12006011 MUTHIRERI 754 710 0
12 G12006012 POROOR 738 769 0
13 G12006013 PUTHUR 551 539 0
14 G12006014 KATTIMOOLA 702 764 0
15 G12006015 KOLANGODE 720 725 0
16 G12006016 CHULLI 511 495 0
17 G12006017 VALAD 708 664 0
18 G12006018 EDATHANA 739 748 0
19 G12006019 KARACHAL 745 710 0
20 G12006020 IRUMANATHOOR 632 608 0
21 G12006021 VATTOLI 727 729 0
22 G12006022 ALATTIL 687 714 0