Ward List of Elakamon

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G01070001 THONIPPARA 515 687 0
2 G01070002 HARIHARAPURAM 640 861 0
3 G01070003 OONNINMOODU 590 720 0
4 G01070004 KALIYIKKAL 668 830 0
5 G01070005 ELAKAMON 538 672 0
6 G01070006 KIZHAKKEPPURAM 531 687 0
7 G01070007 VENCODE 469 617 0
8 G01070008 PALAYAMKUNNU 505 583 0
9 G01070009 SASTHANADA 474 578 0
10 G01070010 KADAVINKARA 563 678 0
11 G01070011 KALATHARA 623 777 0
12 G01070012 MOOLABHAGAM 678 846 0
13 G01070013 AYIROOR 573 703 0
14 G01070014 KAYALPURAM 549 696 0
15 G01070015 VILAPURAM 622 758 0
16 G01070016 KEDAKULAM 699 902 0