Ward List of Tirurangadi

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 M10075001 Thrikkulam Palathingal 557 501 0
2 M10075002 Pathinarungal 649 652 0
3 M10075003 Karayil 399 404 0
4 M10075004 Kakkunnathupara 594 593 0
5 M10075005 Pantharangadi 548 634 0
6 M10075006 Kariparambu 656 689 0
7 M10075007 Manipadam 572 543 0
8 M10075008 Chemmadu North 400 431 0
9 M10075009 Mampuram 422 461 0
10 M10075010 Thirurangadi East 637 659 0
11 M10075011 Soudabad 655 695 0
12 M10075012 Kakkadu East 512 493 0
13 M10075013 Karimbil 581 560 0
14 M10075014 Venniyur 495 523 0
15 M10075015 Kappradu 531 523 0
16 M10075016 Mattil 779 742 0
17 M10075017 Kachadi 510 522 0
18 M10075018 Chullipara South 804 820 0
19 M10075019 Chullipara North 738 762 0
20 M10075020 Kundalangadu 529 527 0
21 M10075021 Karimbil West 498 474 0
22 M10075022 Kakkadu 600 608 0
23 M10075023 Koyilippadam 558 602 0
24 M10075024 Mele Chena 527 537 0
25 M10075025 Thazhe Chena 569 507 0
26 M10075026 Cherappurathazham 522 494 0
27 M10075027 Thirurangadi 438 404 0
28 M10075028 Chanthapadi 439 467 0
29 M10075029 Azad Nagar 556 490 0
30 M10075030 C.K Nagar 513 489 0
31 M10075031 C.K Nagar South 460 419 0
32 M10075032 Kumbamkadavu 450 465 0
33 M10075033 Venchali 769 766 0
34 M10075034 Kisan Kendram 408 409 0
35 M10075035 Kottuvala Parambu 428 411 0
36 M10075036 Thrikkulam 454 456 0
37 M10075037 Kottuvalakkadu 469 467 0
38 M10075038 Aanithara 553 534 0
39 M10075039 Pallipadi 421 444 0