Polling Station List of Poruvazhi

# Polling Station Code Polling Station Name Ward
1 002 GOVT.S.K.V.L.P.S PORUVAZHY NORTH BUILDING (NORTH PORTION) CHATHAKULAM
2 001 GOVT.S.K.V.L.P.S PORUVAZHY NORTH BUILDING (SOUTH PORTION) CHATHAKULAM
3 002 P.H.C.MALANADA OFFICE BUILDING (EAST PORTION) MALANADA
4 001 MALANADA DEVASOM COMMITTE HALL MALANADA
5 002 GOVT.U.P.S.IDAKKADU WEST BUILDING (SOUTH PORTION) MOOVAKODU
6 001 GOVT.U.P.S.IDAKKADU WEST BUILDING( NORTH PORTION) MOOVAKODU
7 002 GOVT.U.P.S.IDAKKADU NORTHERN PART OF THE EAST BUILDING (NORTH PORTION) MANNAROAD
8 001 GOVT.U.P.S.IDAKKADU NORTHERN PART OF THE EAST BUILDING (SOUTH PORTION) MANNAROAD
9 002 GOVT.U.P.S IDAKKADU SOUTHERN END OF THE EAST BUILDING (SOUTH PORTION) IDAKKADU
10 001 GOVT.U.P.S IDAKKADU SOUTHERN END OF THE EAST BUILDING (NORTH PORTION) IDAKKADU
11 002 MANNAM FOUNDATION FOR EDUCATION TECHNOLOGY IDAKKADU SOUTH, MAIN BUILDING (EAST PORTION) COLLEGE WARD
12 001 MANNAM FOUNDATION FOR EDUCATION TECHNOLOGY IDAKKADU SOUTH,MAIN BUILDING(WEST PORTION) COLLEGE WARD
13 002 ST.THOMAS RESIDENCIAL CENTRAL SCHOOL EZHAM MILE, MAIN BUILDING (EAST PORTION) VAYANASALA WARD
14 001 ST.THOMAS RESIDENTIAL CENTRAL SCHOOL EZHAM MAIL,MAIN BUILDING(WEST PORTION) VAYANASALA WARD
15 002 SAMSAKARIKA NILAYAM ,MAIN BUILDING AMBALATHUM BHAGAM
16 001 SAMSAKARIKA NILAYAM- AUDITORIUM AMBALATHUM BHAGAM
17 002 ONAVILA U.P.S., AMBALATHUM BHAGAM ,NEDIYA KETTIDAM (SOUTH PORTION) CHANGAYIL KAVU
18 001 ONAVILA U.P.S., AMBALATHUM BHAGAM ,NEDIYA KETTIDAM (NORTH PORTION) CHANGAYIL KAVU
19 002 JAYAJYOTHY HIGH SCHOOL, AMBALATHUM BHAGAM ,EAST BUILDING (SOUTH PORTION) BLOCK OFFICE
20 001 JAYAJYOTHY HIGH SCHOOL, AMBALATHUM BHAGAM ,EAST BUILDING (NORTH PORTION) BLOCK OFFICE
21 002 JAYAJYOTHY HIGH SCHOOL, AMBALATHUM BHAGAM ,NORTH BUILDING WEST END (SOUTH PORTION) SASTHAM NADA
22 001 JAYAJYOTHY HIGH SCHOOL, AMBALATHUM BHAGAM ,NORTH BUILDING WEST END (NORTH PORTION) SASTHAM NADA
23 002 GOVT.L.P.S., KAMBALADI ,WEST BUILDING (SOUTH PORTION) KAMBALADI
24 001 GOVT.L.P.S., KAMBALADI ,WEST BUILDING (NORTH PORTION) KAMBALADI
25 002 GOVT.HIGH SCHOOL, PORUVAZHI ,SOUTH EAST THREE STORIED BULDING(EAST PORTION) MYLADUMKUNNU
26 001 GOVT.HIGH SCHOOL, PORUVAZHI ,NORTH EAST THREE STORIED BUILDING (EAST PORTION) MYLADUMKUNNU
27 002 GOVT.H.S, PORUVAZHI , S.S.A BUILDING WEST PORTION KAMBALADI NORTH
28 001 GOVT.HIGH SCHOOL, PORUVAZHI ,S.S.A BULDING EAST PORTION KAMBALADI NORTH
29 002 KAMBALADI L.P.S ,EAST BUILDING MAYYATHUMKARA
30 001 KAMBALADI L.P.S ,WEST BUILDING MAYYATHUMKARA
31 002 DEVASWAM BOARD CENTRAL SCHOOL ,WEST BUILDING (WEST PORTION) PALLIMURY
32 001 DEVASWAM BOARD CENTRAL SCHOOL ,WEST BUILDING (EAST PORTION) PALLIMURY
33 002 DEVASWAM BOARD CENTRAL SCHOOL ,EAST BUILDING (EAST PORTION) NADUVILEMURI
34 001 DEVASWAM BOARD CENTRAL SCHOOL ,EAST BUILDING (WEST PORTION) NADUVILEMURI
35 002 GOVT.S.K.V.L.P.S.,PORUVAZHI ,SOUTH BUILDING (EAST PORTION) VADAKKEMURI
36 001 GOVT.S.K.V.L.P.S.PORUVAZHI ,SOUTH BUILDING (WEST PORTION) VADAKKEMURI