Polling Station List of Aryad

# Polling Station Code Polling Station Name Ward
1 002 V.V.S.D.L.P.S. WEST PORTION OF SOUTHERN BUILDING- M.P. FUND BUILDING SAMSKARIKA NILAYAM
2 001 SAMSKARIKA NILAYAM SAMSKARIKA NILAYAM
3 002 V.V.S.D.L.P.S.- EAST PORTION OF NORTHERN BUILDING KAITHATHIL
4 001 COMMUNITY HALL - NORTH PORTION KAITHATHIL
5 002 COMMUNITY HALL- SOUTH PORTION ASHAN SMARAKA GRANDASHALA
6 001 COMMUNITY HALL - WEST PORTION OF NORTH BUILDING ASHAN SMARAKA GRANDASHALA
7 001 LUTHERAN HIGH SCHOOL- NORTH PORTION KOMALAPURAM
8 002 MATHRU SISHU SAMRAKSHANA KENDRAM KOMALAPURAM
9 002 B.C.E.M.S. SOUTH BUILDING EAST PORTION LUTHARAN HIGH SCHOOL
10 001 SOUTH PORTION OF LUTHERAN SCHOOL LUTHARAN HIGH SCHOOL
11 002 S.N.D.P. BRANCH 300 PRARTHANALAYAM KRISHIBHAVAN
12 001 A.K.G.VAYANASALA KRISHIBHAVAN
13 002 NAVABHAVANA VAYANASALA CHARAMPARAMP
14 001 ARADHANA GRANDHASALA CHARAMPARAMP
15 002 MURIYAMVELI ANGANAWADI NO. 9 BUILDING SARGAWARD
16 001 S.N.D.P. BHAJANA SANGAM SARGAWARD
17 002 MUNAVIRUL ISLAM MADRASA - NORTH PORTION CHEMPANTHARA
18 001 MUNAVIRUL ISLAM MADRASA SOUTH PORTION CHEMPANTHARA
19 002 SAMSKARIKOTHAYAM VAYANASALA THIRUVILAKK
20 001 S.N.D.P -3495 THIRUVILAKK
21 002 V.V.S.D.L.P.S. SOUTH PORTION OF WESTERN BUILDING AYYANKALI
22 001 N.S.S.BRANCH NO:2738,GURUPURAM AYYANKALI
23 001 B.C.E.M.SCHOOL - WEST PORTION OF SOUTHERN BUILDING NAVADHARSA
24 002 EVERSHINE VAYANASHALA NAVADHARSA
25 002 BELIEVERS CHURCH ENGLISH MEDIUM SCHOOL -SOUTH BUILDING RAMAVARMA
26 001 N. S. S. KARAYOGAM NO-4473 SOUTH BUILDING RAMAVARMA
27 002 S.N.AUDITORIUM NORTH PORTION PASHNAMPALAM
28 001 S.N.AUDITORIUM - SOUTH PORTION PASHNAMPALAM
29 002 JNANA DEEPA GRUHAM VAYANASALA IKYABHARATHAM
30 001 IKYABHARATHAM VAYANASALA IKYABHARATHAM
31 002 GURUMANDIRAM - NORTH PORTION NONTOWN THUMPOLI
32 001 GURUMANDIRAM -SOUTH PORTION NONTOWN THUMPOLI
33 002 ST.THOMAS H.S. - EAST PORTION OF NORTHERN BUILDING THUMPOLI COASTAL AREA
34 001 ST.THOMAS H.S. - WEST PORTION OF NORTHERN BUILDING THUMPOLI COASTAL AREA
35 002 V.V.S.D.L.P.S.- DHURITHASHWASA KENDRAM A. S .KANAL
36 001 V.V.S.D.L.P.S - NORTH PORTION OF WESTERN BUILDING A. S .KANAL