Ward List of Thavinhal

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G12006001 THAZHE PERIYA 752 755 0
2 G12006002 PERIYA 702 695 0
3 G12006003 VALLITHODE 487 485 0
4 G12006004 VARAYAL 858 819 0
5 G12006005 THAVINJAL 44 662 738 0
6 G12006006 KAITHAKOLLY 696 706 0
7 G12006007 PUTHIYIDAM 715 773 0
8 G12006008 THALAPUZHA 715 771 0
9 G12006009 IDDIKARA 812 822 0
10 G12006010 AMBALAKOLLY 722 785 0
11 G12006011 MUTHIRERI 778 742 0
12 G12006012 POROOR 754 782 0
13 G12006013 PUTHUR 556 548 0
14 G12006014 KATTIMOOLA 704 771 0
15 G12006015 KOLANGODE 739 714 0
16 G12006016 CHULLI 518 503 0
17 G12006017 VALAD 680 656 0
18 G12006018 EDATHANA 753 758 0
19 G12006019 KARACHAL 796 730 0
20 G12006020 IRUMANATHOOR 657 641 0
21 G12006021 VATTOLI 742 750 0
22 G12006022 ALATTIL 698 715 0