Ward List of Elakamon

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G01070001 THONIPPARA 541 703 0
2 G01070002 HARIHARAPURAM 668 878 0
3 G01070003 OONNINMOODU 645 761 0
4 G01070004 KALIYIKKAL 679 857 0
5 G01070005 ELAKAMON 567 689 0
6 G01070006 KIZHAKKEPPURAM 591 734 0
7 G01070007 VENCODE 486 633 0
8 G01070008 PALAYAMKUNNU 574 655 0
9 G01070009 SASTHANADA 502 614 0
10 G01070010 KADAVINKARA 591 706 0
11 G01070011 KALATHARA 650 793 0
12 G01070012 MOOLABHAGAM 702 870 0
13 G01070013 AYIROOR 589 707 0
14 G01070014 KAYALPURAM 549 689 0
15 G01070015 VILAPURAM 664 797 0
16 G01070016 KEDAKULAM 711 916 0