Ward List of Poovachal

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G01034001 KONNIYOOR 824 961 0
2 G01034002 UNDAPPARA 893 966 0
3 G01034003 ALAMUKKU 733 811 0
4 G01034004 KUZHAKKADU 754 828 0
5 G01034005 PULINKODU 804 911 0
6 G01034006 KOVILVILA 525 628 0
7 G01034007 ELAYKODU 637 661 0
8 G01034008 PANNIYODE 530 599 0
9 G01034009 KALLAMAM 713 776 0
10 G01034010 PATTAKULAM 578 672 0
11 G01034011 VEERANAKAVU 874 924 0
12 G01034012 CHAYKULAM 892 1022 0
13 G01034013 MYLOTTUMOOZHI 856 904 0
14 G01034014 ANAKODU 941 1089 0
15 G01034015 MUNDUKONAM 785 892 0
16 G01034016 MUTHIYAVILA 831 872 0
17 G01034017 THOTTAMPARA 854 992 0
18 G01034018 KATTAKADA MARKET 745 943 0
19 G01034019 CHAMAVILA 783 839 0
20 G01034020 KARIYAMKODE 737 854 0
21 G01034021 PONNEDUTHAKUZHI 831 974 0
22 G01034022 POOVACHAL 703 722 0
23 G01034023 KAPPIKADU 794 866 0