Ward List of Abdurehman Nagar

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G10072021 PALANTHARA 794 716 0
2 G10072018 KOLAPPURAM SOUTH 662 633 0
3 G10072016 KOLAPPURAM NORTH 598 599 0
4 G10072015 IRUMBUCHOLA 768 806 0
5 G10072014 V K PADI 657 646 0
6 G10072013 ULLATTUPARAMBA 651 683 0
7 G10072011 AR NAGAR BAZAR 568 530 0
8 G10072008 KAKKADAMPURAM 811 751 0
9 G10072007 KUNNUMPURAM 793 812 0
10 G10072006 CHEPPIYALAM 718 684 0
11 G10072005 PALAMADATHIL CHINA 893 822 0
12 G10072004 PUTHIYATHPURAYA 835 764 0
13 G10072001 VALIYAPARAMBA 986 982 0
14 G10072003 KOTTAMCHAL 966 940 0
15 G10072002 PUKAYUR 885 861 0
16 G10072020 VETTATHUBAZAR 1040 1018 0
17 G10072019 MAMBURAM 961 962 0
18 G10072017 KOLAPPURAM CENTRE 590 575 0
19 G10072012 CHENDAPURAYA WEST 802 760 0
20 G10072010 CHENDAPURAYA EAST 705 734 0
21 G10072009 KODAKKALLU 835 838 0