Ward List of Kannapuram

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G13006001 AMBALAPURAM 492 566 0
2 G13006002 KANNAPURAM TOWN 479 545 0
3 G13006003 KANNAPURAM CENTER 361 460 0
4 G13006004 CHUNDAWAYAL 498 622 0
5 G13006005 CHUNDA 435 577 0
6 G13006006 KAYATEEL 500 615 0
7 G13006007 KEEZHARA 527 659 0
8 G13006008 CHEMARAWAYAL 507 644 0
9 G13006009 MOTTAMAL 466 565 0
10 G13006010 THRIKOTH 461 528 0
11 G13006011 KANNAPURAM SOUTH 443 575 0
12 G13006012 EDAKEPURAM KIZHKE 589 752 0
13 G13006013 EDAKEPURAM THEKU 483 576 0
14 G13006014 AYOOTH 518 643 0