Ward List of Varapetty

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G07058001 KOZHIPPILLY 554 570 0
2 G07058002 KUDAMUNDA 518 621 0
3 G07058003 KOZHIPPLIIY EAST 474 666 0
4 G07058004 PIDAVOOR 681 674 0
5 G07058005 VARAPPETTY EAST 553 555 0
6 G07058006 MYLOOR 728 751 0
7 G07058007 KAKKATTOOR 597 636 0
8 G07058008 ELANGAVAM 517 589 0
9 G07058009 VARAPPETTY SOUTH 518 550 0
10 G07058010 VARAPPETTY NORTH 552 583 0
11 G07058011 INCHOOR EAST 585 614 0
12 G07058012 INCHOOR 627 653 0
13 G07058013 KOZHIPPILLY SOUTH 537 584 0