Ward List of Kayyur - Cheemeni

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G14033001 KLAYIKKODE 475 552 0
2 G14033002 MUZHAKKOM 602 669 0
3 G14033003 KUKKOTTU 566 628 0
4 G14033004 KAYYUR 564 606 0
5 G14033005 CHERIYAKKARA 643 719 0
6 G14033006 POTHAVUR 477 557 0
7 G14033007 PALLIPPARA 389 435 0
8 G14033008 KUNDYAM 335 381 0
9 G14033009 CHANADUKKAM 527 614 0
10 G14033010 PATTOLI 515 634 0
11 G14033011 CHEEMENI 666 764 0
12 G14033012 CHALLUVAKKODE 859 941 0
13 G14033013 MUNDA 713 852 0
14 G14033014 CHEMBRAKANAM 601 642 0
15 G14033015 THIMIRI 515 626 0
16 G14033016 NALILAMKANDAM 609 704 0