Ward List of Poyya

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G08082001 CHENTHURUTHY 699 731 0
2 G08082002 MALAPALLIPPURAM NORTH 708 744 0
3 G08082003 VATTAKKOTTA 666 757 0
4 G08082004 MALAPALLIPPURAM SOUTH 661 713 0
5 G08082005 POOPPATHY NORTH 737 833 0
6 G08082006 POOPPATHY EAST 587 695 0
7 G08082007 POOPPATHY SOUTH 662 768 0
8 G08082008 MADATHUMPADY 629 631 0
9 G08082009 MANALIKKAD 579 614 0
10 G08082010 ERATTAPPADY 477 519 0
11 G08082011 PULIPPARAMBU 478 493 0
12 G08082012 POYYA 567 607 0
13 G08082013 POYYA NALUVAZHY 548 589 0
14 G08082014 KRISHNANKOTTA 513 490 0
15 G08082015 ATHIKKADAVU 659 647 0