Ward List of Venmony

# Ward Code Ward Name Males Females Others
1 G04046001 ULIYATHARA 554 637 0
2 G04046002 KODUKULANJIKAROD 544 736 0
3 G04046003 PARACHANDA 582 732 0
4 G04046004 CHANGAMALA 600 686 0
5 G04046005 ILLATHUMEPPURAM 535 593 0
6 G04046006 PUNTHALATHAZHAM 556 694 0
7 G04046007 POYKA 557 705 0
8 G04046008 KAKKADA 534 659 0
9 G04046009 PUNTHALA SOUTH 540 674 0
10 G04046010 VENMANY ERAM 731 878 0
11 G04046011 PULAKKADAVU 542 643 0
12 G04046012 VENMANY KIZHAKKUMMURI 489 592 0
13 G04046013 PADINJATTAMMURI 584 669 0
14 G04046014 VARAMBOOR 627 719 0
15 G04046015 VENMANYTHAZHAM 488 595 0